Rozvrh prednášek a akcí SVU pripravovaných pro sezonu podzim - zima 2013-14. The schedule of presentations and activities planned for the Fall - Winter season 2013-14 

Seznam datove urcených prednášek a akcí. The list of scheduled presentations and activities: 

S pevným datem:

28.10. Boris Krajný – beseda s vecerí ve Fakulty Klubu Program: 18:00 no host bar, 19:00 hudební prednes,19:30 recepce

29.10. Boris Krajný – concert pro detaily viz "Zprávy pro cleny"

26.11. 2013 Sasquatch - Dr. Jan Soukup, Idylwilde Community Hall, Zacátek v 19:00

11.12.2013 Po stopách kanadských Voyageuru – slide show – Dr.Jan Soukup, Idylwilde Community Hall, Zacátek v 19:00

7.1.2014 Loyal Edmonton Regiment – reflekce ze služby v Afghanistanu - Mark Lobkowicz Idylwilde Community Hall, Zacátek v 19:00

4.2. 2014 World Lopets - Dr Peter Ondruš

4.3. 2014 I am fine, Uganda - dojmy z práce s NGO-ACTS v Ugande - Lukáš Matejovský

3.4. 2014 Prednáška o sýrech s ochutnávkou vzorku - Dr. Pavel Jelen

Already scheduled:

28.10. Boris Krajný – discussion with dinner in the Faculty Club Program: 18.00 no host bar, 19.00 musical performance,19.30 dinner

29.10. Boris Krajný – concert see "Message Board" for details

26/11/2013 Sasquatch - Dr. Jan Soukup Idylwilde Comunity Hall Start: 19:00

11/12/2013 Retracing the water route of the Canadian Voyageurs – slide show – Dr.Jan Soukup

7/1/2014 Reflections on a mission in Afghanistan - Mark Lobkovicz Idylwilde Comunity Hall Start: 19:00

4/2/2014 World Lopets - Dr Peter Ondruš

4/3/2014 I am fine, Uganda - Reflections on the work with NGO-ACTS in Uganda - Lukas Matejovsky

3/4/2014 Lecture about cheeses with tasting of samples - Dr. Paul Jelen

 

Seznam dosud datove neurcených prednášek a akcí. The list of as yet unscheduled presentations and activities:

 

Výstup na Killimanjaro - Dr. Jirí Patocka

The Ascent of Killimanjaro

 

Majestic Laser – Dr. Martin Cervenan

 

Kapitán/Eskimo Jan Welzel – prezentace DVD

Captain/Eskimo Jan Welzel - a DVD presentation

 

World Cruises - Pavel Kužel

 

Hudební prednáška o skladateli Karlu Czernym – Dr. Franz Szabo, Dr. Pavel Jelen

A music lecture on composer Karl Czerny