WELCOME - VÍTEJTE - VÍTAJTE na stránkách SVU Edmonton!

edmonton-ab.jpg

Společnost pro vědy a umění, anglicky Czechoslovak Society of Arts and Sciences, známá po celém světě také pod svým akronymem SVU, je nezisková, nepolitická kulturní organizace. Jejím posláním je hledání vědomostí, šíření myšlenek a udržování kontaktů mezi vědci, umělci, studenty a dalšími lidmi, kteří mají osobní, rodinný nebo profesní vztah k České republice nebo Slovensku. 
Společnost založili v roce 1958 významní čeští a slovenští krajané žijící v USA. Od té doby se její činnost rozšířila po celém světě. Jednotlivé pobočky pracují nejen v severní Americe a v Evropě, ale i v Austrálii a Jižní Africe. Po roce 1989 obnovila SVU svou činnost i v Československu a uspořádala své kongresy v Praze, Bratislavě a dalších českých a slovenských městech. Jubilejní 20. kongres se konal v r. 2000 ve Washingtonu a zúčastnilo se ho víc než 1000 delegátů, kteří pracovali v 55 sekcích.

Edmontonská pobočka byla založena před více než 30 lety.

Staňte se členy SVU Edmonton a podpořte tím naši krajanskou organizaci! Vytiskněte a vyplňte přihlášku a zašlete na uvedenou adresu!